Dessins/Ilustracje Asabolt

*******

DESSIN POUR UN EXTRAIT DU ROMAN “TRANS” DE MANUELA GRETKOWSKA/ILUSTRACJA DO FRAGMENTU POWIEŚCI “TRANS” MANUELI GRETKOWSKIEJ

Auteur / Autor: Agata ‘Asabolt’ Sierzchuła  /  

*******

DESSIN POUR UN EXTRAIT DU ROMAN “CERCLE” DE YANNICK HAENEL/ILUSTRACJA DO FRAGMENTU KSIĄŻKI “KOŁO” Y. HAENEL

Auteur / Autor: Agata ‘Asabolt’ Sierzchuła  /  

*******

DESSIN POUR “ON S’ENTEND BIEN” DE D. MASŁOWSKA/ILUSTRACJA DO “MIĘDZY NAMI DOBRZE JEST” DOROTY MASŁOWSKIEJ

Auteur / Autor: Agata ‘Asabolt’ Sierzchuła  /  

*******

DESSIN POUR “LES PARTICULES ELEMENTAIRES”/ILUSTRACJA DO “CZĄSTEK ELEMENTARNYCH”

Auteur / Autor: Agata ‘Asabolt’ Sierzchuła  /  

*******

DESSIN POUR L’ARTICLE “CELUI A QUI JE DOIS TOUT”/ILUSTRACJA DO ARTYKUŁU “TEN, KTÓREMU WSZYSTKO ZAWDZIĘCZAM”

Auteur / Autor: Agata ‘Asabolt’ Sierzchuła  /  

*******

DESSIN POUR “TROIS FEMMES PUISSANTES”/ILUSTRACJA DO “TRZECH SILNYCH KOBIET”

Auteur / Autor: Agata ‘Asabolt’ Sierzchuła  /  

********

ILLUSTRATION POUR LE ROMAN ANTIBIOBRAPHIE DE W. KUCZOK /ILUSTRACJA DO POWIEŚCI GNÓJ W.KUCZOKA

Auteur / Autor: Agata ‘Asabolt’ Sierzchuła  /