À propos/O nas

VERSION FRANÇAISE

Bienvenue sur ce site bilingue dédié principalement à la littérature française et polonaise de l’extrême-contemporain. Vous y trouverez des articles promouvant la récente production littéraire parue en France et en Pologne dans le courant des deux dernières décennies.

Partant du principe que les goûts varient selon l’origine du lecteur et que la langue parlée limite considérablement ses possibilités de lecture, mes interventions en français et en polonais en tiendront compte. Faute de traduction adéquate, il serait en effet inutile de parler de livres indisponibles dans la version concernée.

Aussi, mes articles en polonais et en français ne peuvent-ils malheureusement porter sur les mêmes ouvrages.

Mon objectif est en outre d’inciter les Polonais à faire connaissance de la nouvelle littérature française et les Français à  consulter des ouvrages récemment publiés en Pologne.

Je vous remercie par avance de toutes vos réactions et de vos messages qui m’aideront certainement à améliorer la qualité de mon travail.

WERSJA POLSKA

Witajcie na tej oto dwujęzycznej stronie poświęconej głównie najnowszej literaturze francuskiej i polskiej. Znajdziecie tu artykuły promujące książki wydane we Francji i w Polsce w ciągu ostatnich dwudziestu lat.

Wiedząc, że gusta zmieniają się wraz z narodowością czytelnika, a znane mu języki ograniczają  możliwości lektury, moje teksty po francusku i polsku wezmą pod uwagę wymienione aspekty. Z braku odpowiednich tłumaczeń, byłoby przecież bezcelowym rozprawiać o książkach niedostępnych w danym języku. W związku z tym moje publikacje po polsku i francusku nie mogą dotyczyć tych samych pozycji.

Moim celem jest głównie zachęcenie Polaków do sięgnięcia po najnowszą literaturę francuską, a Francuzów do zapoznania się z nowowydanymi polskimi utworami.

Z góry dziękuję za wszelkie komentarze i wiadomości, które z pewnością pomogą mi poprawić jakość mojej pracy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s